Studii tomiste 2011

Studii tomiste XI (2011)

Toma de Aquino și neotomismul
Cluj, 13-14 mai 2011

Ion Tănăsescu
Locul lui Franz Brentano în cadrul neotomismului german din a doua jumătate a secolului al XIX-lea (5-22)

Anton Adămuț
„Înapoi la Toma“ sau despre naşterea neotomismului (via Fernand van Steenberghen) 23-40

Primavera Fisogni
L’inaridimento della persona come perdita di inclinazione al bene.
Fenomenologia e metafisica tomista a confronto (41-56)

Elena Băltuță
Rolul imaginilor în procesul cunoașterii umane descris de Toma din Aquino (57-71)

Adrian Muraru
Logos & Episteme: traducerile textelor filosofice premoderne (73-86)

Mihai Maga
Doctrina războiului just la Toma din Aquino, critica acesteia la Marsilio din Padova şi ecourile ei astăzi (87-98)

Wilhelm Dancă
Vladimir Ghika, un tomist convins? (99-116)

Bibliografie tomistă românească 2011 (117-119)