Studii tomiste 2002

Studii tomiste II (2002)

Filosofia practică a Sfântului Toma de Aquino
Oradea, 7-9 mai 2002

Alexander Baumgarten, Cuvânt înainte (5-6)

Abelardo Lobato, Sfântul Toma şi filosofia politică (7-21)

Péter Molnár, Sfântul Toma de Aquino şi tradiţiile gândirii politice (22-82)

Claude Karnoouh, Politique et économie chez Saint Thomas d’Aquin: quelques remarques en marge du De Regno (83-98)

Gabriela Blebea-Nicolae, Legea naturală – un concept inactual? (99-115)

Wilhelm Dancă, Raportul dintre Biserică şi Stat după sfântul Toma de Aquino (116-133)

Alin Tat, Béatitude et fins de la vie humaine. Les questions 1-5 de la Ia IIae de la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin (134-143)

Forrai Réka, Medieval Attitudes towards Texts: Some Aspects from the Latin History of the Nicomachean Ethics (144-158)

Mihai Maga, Filosofia practică a lui Marsilio din Padova (159-165)

Dan Batovici, Obiecţia privind munca manuală. O contextualizare (166-172)

Ioan Scheau, Filosofia educaţiei în opera sfântului Toma din Aquino (173-185)