Studii tomiste 2001

Studii tomiste I (2001)

În căutarea antropologiei în gândirea creştină a Răsăritului şi a Apusului. Rolul lui Toma de Aquino
Sinaia, 18-20 aprilie 2001

Abelardo Lobato, Rolul S.I.T.A. România (7-10)

Abelardo Lobato, Căi deschise spre noul umanism (11-30)

Bogdan Tătaru-Cazaban, Sfântul Toma în România (31-57)

Radu A. Duduica, Observaţii asupra receptării doctrinei tomiste în România (58-59)

Francisca Băltăceanu, Antropologie biblică (60-69)

Alexander Baumgarten, Teoria celor două subiecte ale cunoaşterii şi dialogul filosofic dintre Sfântul Toma din Aquino şi Averroes (70-81)

Gabriela Blebea-Nicolae, Despre virtutea prudenţei (82-104)

Robert Lazu, Eroarea lui Culianu. Naşterea modernităţii din perspectiva antropologiei thomiste (105-113)

Miruna Tătaru-Cazaban, Problema consimţământului politic la Sfântul Toma de Aquino (114-119)

Wilhelm Dancă, «Statutul» embrionului uman după Sfântul Toma de Aquino (120-131)

Florian Urs, Corporalitate şi păcat în antropologia Sf. Toma (132-146)

Ioan Scheau, Modalităţi de raportare a omului la divinitate în opera Sfântului Toma (147-158)

Mihai Mărgineanu, Sfântul Duh în rugăciunea ortodoxă (159-166)

Doina Roman, Rugăciunea la Sfânta Teresa de Lisieux (167-171)