Bibliografie tomistă românească

Volume de literatură secundară (autori din țară)

2020

Eduard Bucur, Dorinţa naturală de a căuta adevărul la Toma de Aquino în Summa contra gentiles, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2020, 304 pp.

Gabriel-Iulian Robu, Ipsam Dei substantiam incommunicabilem nel contesto della “Summa Theologiae” di Tommaso d’Aquino, Sapientia, Iași 2020.

2018

Cristian Bălănean, Natura umană la Toma de Aquino și Karl Popper. Critica monismelor antropologice contemporane, Ratio et revelatio, Oradea / Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2018 (300 pp.).

2014

Eduard Ferenț, Răscumpărarea omului de către Isus Cristos, în lumina învățăturii sfântului Toma de Aquino, Sapientia, Iași 2014.

2013

Elena Băltuță, De la quo la quod: teoria cunoaşterii la Toma din Aquino şi d-ul care face diferenţa, Humanitas, București 2013, 290 pp.

2011

Mihai Maga (ed.), Studii tomiste, vol. III, Univers Enciclopedic Gold, București 2011.

Tereza-Brînduşa Palade, Chemarea înţelepciunii: introducere în teologia naturală a Sf. Toma de Aquino, prefață de Wilhelm Dancă, Colecția Intellectus fidei 36, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2011, 160 pp.

2010

Alexander Baumgarten, Aproape de Toma, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2010 (288 pp.).

Andrei Bereschi (ed.), Studii tomiste, vol II, Zeta Books, Bucureşti, 2010.

Iosif Tamaș, Philosophia perennis: gândirea tomistă în spațiul românesc, Sapientia, Iași 2010.

2009

Alexander Baumgarten (ed.), Studii tomiste, vol. I, Eikon, Cluj Napoca, 2009.

2008

Wilhelm Dancă (editor), Anton Durcovici: lecţii tomiste despre Dumnezeu (1936-1940), Sapientia, Iași 2008, 514 pp.

2005

Wilhelm Dancă, Fascinația adevărului. De la Toma de Aquino la Anton Durcovici, Sapientia, Iași 2005, 334 pp.

2002

Wilhelm Dancă, Logica filosofică: Aristotel şi Toma de Aquino, prefaţă de Alexander Baumgarten, Polirom, Iași 2002, 320 pp.

Vasile Muscă – Alexander Baumgarten (coord.), Filosofia politică a lui Aristotel, Polirom, Iași 2002, 344 pp.

Victor-Dinu Vlădulescu, Théories du signe au Moyen âge: De Thomas d’Aquin a Guillaume d’Ockham – sémiotique et gnoséologie, Editura Universității din București 2002, 208 pp.

2001

Alin Tat, Etudes thomistes, Viaţa Creştină, Cluj-Napoca 2001.

1996

Ioan Miclea, Teoria originalităţii în filozofie: Originalitatea filozofiei tomiste, Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de prof. Tertulian Langa, Ars Longa, Iași 1996, 335 pp.

1973

Gheorghe Vlăduțescu, Filosofia neotomistă în Franţa, Editura Științifică, București 1973.

1969

Liubomira Miroș, Etica neotomistă. O privire critică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1969.

1943

Ioan Miclea, Filosofiile şi filosofia creştină, Tipografia Seminarului, Blaj 1943.