Bibliografie tomistă românească

Recenzii

2014

Elena Băltuţă, De la quo la quod. Teoria cunoaşterii la Toma din Aquino şi D-ul care face diferenţa, Humanitas, Bucureşti 2013 – recenzie de Alexander Baumgarten, „Aşteptăm pe un altul?“, România Literară nr. 5/2014.

2013

Aristotel et alii, Despre eternitatea lumii. Fragmente sau tratate, trad. din limba latină, tabel cronologic, notes şi postfaţă de Alexander Baumgarten, (col. Cogito) Univers Enciclopedic Gold, București, ed. a II-a 2012 (ed. I 2010); 320 pp. — recenzie de José Meirinhos şi Cătălina Elena Prisăcaru, Revista da Faculdade de Letras – Série de Filosofia, 30 (2013) 203-223.

Aristotel et alii, Despre unitatea intelectului, antologie de filosofie medievală, ediţie bilingvă, traducere, note, tabel cronologic şi Postfaţă – Editura Iri,
Bucureşti 2000, 372 p. (ed. a II, 2012) — recenzie de José Meirinhos şi Cătălina Elena Prisăcaru, Revista da Faculdade de Letras – Série de Filosofia, 30 (2013) 214-215.

2006

Thoma d’Aquino, Întrebări disputate despre suflet, traducere de Gabriel Chindea, Humanitas, Bucureşti, 2006 – recenzie de Alexander Baumgarten, „Thomas bifrons“, Dilemateca, noiembrie 2006.

2001

Studii tomiste 1 (2001) – recenzie de Ștefan Mihaiu în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Philosophia, nr. 2/2000.

Sf. Toma din Aquino, Despre fiind şi esenţă, trad. de Eugen Munteanu, Polirom, Iaşi 1998 — recenzie de Alexander Baumgarten, Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Philosophia, nr. 2/2000, pp. 88-89.

Toma de Aquino, Despre principiile naturii către fratele Silvestru: De principiis naturae ad fratrem Sylvestrum, traducere din limba latină de Valentin Doru Căstăian, note și comentarii de Alexander Baumgarten, cu un eseu despre problema analogiei ființei la Sfântul Toma din Aquino de Alin Tat. Text paralel în limbile română şi latină, Univers enciclopedic, București 2001, 120 pp. — recenzie de Andrei Bereschi, Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Philosophia, nr. 2/2000.

Alin Tat, Etudes thomistes, Viața creștină, Cluj-Napoca 2001, 210 pp., – recenzie de Andrei Bereschi, Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Philosophia, nr. 2/2000.

1995

Toma d’Aquino, De magistro, traducere de Mariana Băluță-Skultéty, ediție bilingvă, Colecția Phi, Humanitas, București 1994, 176 pp. — recenzie de Ion Tănăsescu, Revista de filosofie 42 (1995 No. 5-6) 626-627.