Bibliografie tomistă românească

Articole în volume colective

2015

Tereza-Brîndușa Palade, „God’s Self-Communication. The Influence of Dionysius’ Doctrine of Beauty on The theology of St Thomas Aquinas“, in Alin Tat – Claudiu Tuțu (edd.) Saint Dionysius the Areopagite. Sources, Context, Reception, Napoca Star, Cluj-Napoca 2015, 219-226.

2014

Tereza-Brîndușa Palade, „Intelectul creat și esența divină. Sfântul Toma în lectura lui Anton Durcovici“, in Wilhelm Dancă (ed.), Pe urmele Bunului Păstor , Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București 2014, 79-94.

2010

Andrei Bereschi, „De la unu la pace. Incursiune în gândirea politică a lui Toma d’Aquino“, în Idem (coord.) Studii tomiste II, Zeta Books, Bucureşti 2010, 198-205.

Florin Crîșmăreanu, „Corpus Dionysiacum. O lectură tomistă“, în Andrei Bereschi (coord.), Studii tomiste (II), Zeta Books, București 2010, 77-100.

2009

Alexander Baumgarten, „Extensiunea timpului şi eternitatea lumii la Maimonide şi Toma din Aquino“, în Alexander Baumgarten (ed.), Studii tomiste (I), Eikon, Cluj Napoca 2009, 18-30.

Alexander Baumgarten, „Manifestative et laudative. Toma din Aquino între realism şi transcendentalism în problema numelor divine – Summa theologica, I, q. 13“, în Adela Cîmpean, Alexander Baumgarten (edd.) Studii de istoria filosofiei dedicate profesorului Vasile Muscă, Eikon, Cluj-Napoca 2009.

Marin Bălan, „Thoma de Aquino despre cogniţie, imaginaţie şi imagini“, în: Ion Tănăsescu (ed.), Imaginaţie şi intenţionalitate. Perspective istorico-fenomenologice, Pelican, Giurgiu 2009, 28-49.

Elena Băltuță, „Toma din Aquino. Problema intenționalității în Summa contra Gentiles“, în Gheorghe Petraru (ed.), Erezie și Logos, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iași 2009, 173-201.

Florin Crîșmăreanu, „Les éléments de la noétique thomasienne”, în Alexander
Baumgarten (ed.), Studii tomiste (I), Eikon, Cluj-Napoca 2009, 73-94.

2007

Claudiu Marius Mesaroș, „Human-to-be And Human-As-It-Is: From Virtue to Frustration“, în Cselényi I., Hoppál K. B., Kormos J. (coordonatori), Aquinói Szent Tamás nyomán. A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság konferenciái 2004-2005, Budapesta 2007, 101-115.

Wilhelm Tauwinkl,  „Pneumatologia Sfântului Toma de Aquino: o inițiativă ecumenică în secolul al XIII-lea“, în: Alin Tat – Wilhelm Tauwinkl (edd.), Mozaic teologic IV, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2007, 187-198.

2004

Marin Bălan, „De ce a respins Thoma de Aquino argumentul lui Anselm“, în: Ion Tănăsescu (ed.), Argumentul ontologic. Aspecte tradiţionale şi interpretări moderne, Pelican, Giurgiu 2004, 43-59.

2002

Alin Sebastian Tat, „Genuri literare, filosofice, teologice la Toma de Aquino“, în Cornel Haranguş, Gilda Vălcan şi Ciprian Vălcan (coord.), O anatomie a discursului filosofic, Colecția Eidos, Augusta, Timişoara 2002, 169-180.

1988

Liubomira Miroș, „Etica neotomistă şi condiţia umană“, în Elena Cobianu, Vasile Popescu, Stelian Stoica (coord.), Confruntări de idei în etică, Editura Politică, București 1988, 162-182.