Bibliografie tomistă românească

Articole în reviste de specialitate

2016

Andrei Bereschi, „Translating Aristotelian Political Morphology into Medieval Latin: The Cases of Albert the Great, Thomas Aquinas and Dante Alighieri“, Hermeneia, Journal of Hermeneutics, Art Theory and Criticism 17 (2016) 38-52.

2014

Alexander Baumgarten, „Reditio completa: Connaissance et réflexivité dans quelques commentaires latins sur le Liber de causis“, Transylvanian Review 33 (1, 2014) 36-47.

Elena Băltuță, „From Intentionality to Immateriality: the Mark of the Cognitive for Thomas Aquinas“, Transylvanian Review 33 (1, 2014) 62-77.

2013

Alexander Baumgarten, „Theory of Prayer and Medieval Epistemology. The Case of Thomas Aquinas“, Procedia – Social and Behavioral Sciences 71 (2013) 101-105.

Elena Băltuță, „Aquinas on Intellectual Cognition: The Case of Intelligible Species“, Philosophia: Philosophical Quarterly of Israel 41 (3/2013) 589-602.

Adriana Neacșu, „Statutul lumii în concepția lui Toma din Aquino“, Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie 31 (1/2013) 29-46.

Wilhelm Tauwinkl, „On Deepening the Understanding of the corpus/caro Binomial in Translating Aquinas in a Poetically-oriented Language“, A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Közleményei 2 (2013) 237-246.

2012

Elena Băltuță, „Thomas Aquinas on Bridging the Gap between Mind and Reality“, Revue Roumaine de Philosophie 56 (Nr. 1/2012) 147-161.

Adriana Neacșu, „Conceptul omului natural la Toma din Aquino“, Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie 30 (2/2012) 24-51.

Wilhelm Tauwinkl, „Lexical Poverty or Polysemy? Remarks over Religious Terminology in Thomas Aquinas’ Romanian Translations“, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia catholica 57 (3-4/2012) 83-94.

2011

Florin Crîșmăreanu, „Corpus Areopagiticum dans l’interprétation de saint Thomas d’Aquin“, Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy 3 (No. 1/June 2011) 157-174.

Florin Crîșmăreanu, „La doctrine de saint Thomas d’Aquin est-elle onto-théologique?”, Cultură şi filosofie franciscană 1 (2011) 165-192.

Mihai Maga, „The Legitimate Causes of Violence in Thomas Aquinas’ Political Philosophy“, în Studia Universitatis Babes Bolyai. Philosophia 56 (1/2011) 79-89.

Mihai Maga, „Philosophical Justification of Conflicts in the Late Middle Ages. Thomas Aquinas and Marsilius of Padua Compared“, Revue roumaine de philosophie 55 (2, 2011) 381-389.

2010

Alexander Baumgarten, „Présentation du dossier Thomas d’Aquin et la Somme théologique“ Chôra. Revues d’études anciennes et médiévales, 7-8 (2009-2010) 213-216.

Elena Băltuță, „Remarks on Thomas Aquinas’ Philosophy of Mind: Intentionality“, Chôra. Revues d’études anciennes et médiévales, 7-8 (2009-2010) 315-333.

Gabriel Chindea, „La théorie thomiste de l’intellect agent et ses équivoques dans Summa theologica, Quaestiones disputatae de anima et De unitate intellectus“, Chôra. Revue d’études anciennes et médiévales: philosophie, théologie, sciences 7-8 (2009-2010) 299-314.

Adinel-Ciprian Dincă, „A Little Known Aquinas Manuscript in Romania (Sibiu, Brukenthal Library, MS 608)“, Chôra. Revue d’études anciennes et médiévales: philosophie, théologie, sciences 7-8 (2009-2010) 361-373.

Bogdan Tătaru-Cazaban, „Thomas Aquinas and Mediaeval Philosophy in Romanian Culture (1800-1947)“, Chôra. Revue d’études anciennes et médiévales: philosophie, théologie, sciences 7-8 (2009-2010) 255-282.

Miruna Tătaru-Cazaban „Consentir à la vertu. La conversion du tyran chez Thomas d’Aquin“, Chôra. Revue d’études anciennes et médiévales: philosophie, théologie, sciences 7-8 (2009-2010) 333-357.

2009

Elena Băltuță, „Thomas Aquinas’s Theory of Knowledge. The First Operation of the Intellect“, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi. Secţiunea 3. c. Ştiinţe filozofice 56 (2009 No. 1) 7-20.

Gabriel Chindea, „Pour une histoire analogique de l’analogie: une discussion autour de l’origine de l’idée thomiste de connaissance analogique de l’être“, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series philosophia 54 (2009 No. 2) 67-82.

Iosif Tamaş, Nadia-Elena Văcaru, „Despre condiţia teologiei sfântului Toma de Aquino în discursul universitar românesc“, în Analele Ştiinţifice ale Univ. “Al. I. Cuza – Teologie romano-catolică 4 (2009) 37-54.

2007

Ștefan Viorel Ghenea, „Conceptul de adevăr la Toma D’Aquino, între Aristotel
și M. Heidegger“, Analele Universității din Craiova. Seria Filosofie 20 (2/2007) 93-104.

2006

Alin Sebastian Tat, „L’entendement humain dans la Somme théologique de S. Thomas d’Aquin“, Studia theologica 4 (1, 2006) 53-63.

2005

Marian-Ilie Stroe, „O analiză asupra conceptului de fiinţă la Toma d’Aquino şi Martin Heidegger din perspectiva tezei «uitării fiinţei»“, Analele Universităţii din Craiova. Seria filosofie 15 (2005 No. 1) 85-96.

2004

Marin Bălan, „Thoma de Aquino despre modul de semnificare al numelor aplicate lui Dumnezeu“, Analele Universităţii „C. I. Parhon“ Bucureşti. Seria ştiinţelor sociale. Filozofie 53 (2004 No. 1) 39-66.

Cornel Dârle, „Premise to Matters 60-62 of the Summa Theologica, Pars III, of St. Thomas Aquinas“, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Graeco-Catholica Varadiensis (2004, nr. 2).

2003

Alexander Baumgarten, „Les interprétations de la proposition 90 du Liber de causis données par Albert le Grand et Saint Thomas d’Aquin“, Chora – Revue des Etudes Anciennes et Médiévales 1 (2003) 161-173,

Marin Bălan, „Două proiecte teologice de interes filosofic ale lui Thoma de Aquino“, Analele Universităţii „C. I. Parhon“ Bucureşti. Seria ştiinţelor sociale. Filozofie 52 (2003 No. 1) 57-78.

Ioan Scheau „Analiza conceptului de educaţie în opera De Magistro a lui Toma din Aquino”, Cultura creştină Blaj, serie nouă, anul VI, nr. 1-2, 2003.

2002

Cristian Ducu, „Conceptul de fericire în comentariul lui Thoma de Aquino la Etica nicomahică“, Analele Universităţii „C. I. Parhon“ Bucureşti. Seria ştiinţelor sociale. Filozofie 51 (2002 No. 1) 27-42.

2001

Marin Bălan, „Thoma d’Aquino despre subiectul metafizicii“, Analele Universităţii „C. I. Parhon“ Bucureşti. Seria ştiinţelor sociale. Filozofie 50 (2001 No. 1) 3-34.

2000

Andrei Bereschi, „Două surse neoplatonice ale sensului lui esse din distincția medievală dintre id quod est și esse“, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series philosophia 45 (2000 No. 2) 125-126.

Alin Sebastian Tat, „Relaţia dintre filosofie şi teologie la Augustin şi Toma de Aquino“, Analele Universităţii Tibiscus. Seria Drept 9 (2000) 237-243.

1999

Ciprian Vălcan, „Thoma d’Aquino şi problema viziunii divine“, Altarul Banatului, nr. 1-3/1999, p. 64-68.

1998

Ciprian Vălcan, „Legea în gîndirea lui Thoma d’Aquino“, Analele Facultăţii de Drept 7 (1998) 272-280.

1997

Ciprian Vălcan, „Quelques remarques sur l’angélologie de Saint Thomas d’Aquin“, Caiete de filosofie 1997, 106-117.

1996

Marian George Panait, „Materia signata şi materia non signata în De ente et essentia a lui Toma din Aquino“, Revista de filosofie 43 (1996 No. 1-2) 9-20.

1994

Călin Candiescu, „Dubla adeverire ca argumentare dialectică în opera lui Toma din Aqiuno“, Revista de filosofie 41 (1994 No. 2) 109-124.

1972

Gheorghe Vlăduțescu, „De la Toma la Aeterni Patris“, Analele Universităţii „C. I. Parhon” Bucureşti. Seria ştiinţelor sociale. Filozofie 21 (1972 No. 1) 127-136.