Bibliografie tomistă românească

Articole în reviste de specialitate

2016

Andrei Bereschi, „Translating Aristotelian Political Morphology into Medieval Latin: The Cases of Albert the Great, Thomas Aquinas and Dante Alighieri“, Hermeneia, Journal of Hermeneutics, Art Theory and Criticism 17 (2016) 38-52.

Cătălin Constantinescu, „Concepţia despre stat şi drept a Sfântului Toma d’Aquino“, Public Law Review / Revista de Drept Public, nr. 1 / 2016,  139-157.

2014

Alexander Baumgarten, „Reditio completa: Connaissance et réflexivité dans quelques commentaires latins sur le Liber de causis“, Transylvanian Review 33 (1, 2014) 36-47.

Elena Băltuță, „From Intentionality to Immateriality: the Mark of the Cognitive for Thomas Aquinas“, Transylvanian Review 33 (1, 2014) 62-77.

2013

Alexander Baumgarten, „Theory of Prayer and Medieval Epistemology. The Case of Thomas Aquinas“, Procedia – Social and Behavioral Sciences 71 (2013) 101-105.

Elena Băltuță, „Aquinas on Intellectual Cognition: The Case of Intelligible Species“, Philosophia: Philosophical Quarterly of Israel 41 (3/2013) 589-602.

Adriana Neacșu, „Statutul lumii în concepția lui Toma din Aquino“, Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie 31 (1/2013) 29-46.

Wilhelm Tauwinkl, „On Deepening the Understanding of the corpus/caro Binomial in Translating Aquinas in a Poetically-oriented Language“, A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Közleményei 2 (2013) 237-246.

2012

Elena Băltuță, „Thomas Aquinas on Bridging the Gap between Mind and Reality“, Revue Roumaine de Philosophie 56 (Nr. 1/2012) 147-161.

Iulian-Valerian Ianuș, „Linii generale ale antropologiei lui Toma de Aquino“, Dialog teologic 29 (2012) 83-98.

Adriana Neacșu, „Conceptul omului natural la Toma din Aquino“, Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie 30 (2/2012) 24-51.

Iosif Tamaș, „The Whole Realism“, Agathos: an International Review of the Humanities and Social Sciences 3 (2012 No. 1) 70-80.

Wilhelm Tauwinkl, „Lexical Poverty or Polysemy? Remarks over Religious Terminology in Thomas Aquinas’ Romanian Translations“, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia catholica 57 (3-4/2012) 83-94.

2011

Marin Bălan, „Cum interpretează Toma din Aquino numele biblic «Cel Ce Este»?“, în Studii de filozofia istoriei universale 19 (2011) 94-111.

Elena Băltuță, „Rolul speciilor inteligibile în procesul cunoașterii umane la Toma din Aquino“ , în Studii de filozofia istoriei universale 19 (2011) 82-94.

Florin Crîșmăreanu, „Corpus Areopagiticum dans l’interprétation de saint Thomas d’Aquin“, Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy 3 (No. 1/June 2011) 157-174.

Florin Crîșmăreanu, „La doctrine de saint Thomas d’Aquin est-elle onto-théologique?”, Cultură şi filosofie franciscană 1 (2011) 165-192.

Mihai Maga, „The Legitimate Causes of Violence in Thomas Aquinas’ Political Philosophy“, în Studia Universitatis Babes Bolyai. Philosophia 56 (1/2011) 79-89.

Mihai Maga, „Philosophical Justification of Conflicts in the Late Middle Ages. Thomas Aquinas and Marsilius of Padua Compared“, Revue roumaine de philosophie 55 (2, 2011) 381-389.

2010

Alexander Baumgarten, „Présentation du dossier Thomas d’Aquin et la Somme théologique“ Chôra. Revue d’études anciennes et médiévales, 7-8 (2009-2010) 213-216.

Elena Băltuță, „Remarks on Thomas Aquinas’ Philosophy of Mind: Intentionality“, Chôra. Revue d’études anciennes et médiévales, 7-8 (2009-2010) 315-333.

Gabriel Chindea, „La théorie thomiste de l’intellect agent et ses équivoques dans Summa theologica, Quaestiones disputatae de anima et De unitate intellectus“, Chôra. Revue d’études anciennes et médiévales: philosophie, théologie, sciences 7-8 (2009-2010) 299-314.

Dorin Cozan, „Problema ființei la Thoma de Aquino“, Noema 9 (2010) 424-430.

Adinel-Ciprian Dincă, „A Little Known Aquinas Manuscript in Romania (Sibiu, Brukenthal Library, MS 608)“, Chôra. Revue d’études anciennes et médiévales: philosophie, théologie, sciences 7-8 (2009-2010) 361-373.

Bogdan Tătaru-Cazaban, „Thomas Aquinas and Mediaeval Philosophy in Romanian Culture (1800-1947)“, Chôra. Revue d’études anciennes et médiévales: philosophie, théologie, sciences 7-8 (2009-2010) 255-282.

Miruna Tătaru-Cazaban „Consentir à la vertu. La conversion du tyran chez Thomas d’Aquin“, Chôra. Revue d’études anciennes et médiévales: philosophie, théologie, sciences 7-8 (2009-2010) 333-357.

2009

Mihai Bălan, „Craig Patreson, Matthew S. Pugh, Analytical Thomism: Traditions in Dialogue“, Analele Universității București. Filosofie 58 (2009 No. 1) 151-153.

Elena Băltuță, „Thomas Aquinas’s Theory of Knowledge. The First Operation of the Intellect“, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi. Secţiunea 3. c. Ştiinţe filozofice 56 (2009 No. 1) 7-20.

Gabriel Chindea, „Pour une histoire analogique de l’analogie: une discussion autour de l’origine de l’idée thomiste de connaissance analogique de l’être“, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series philosophia 54 (2009 No. 2) 67-82.

Iosif Tamaş, Nadia-Elena Văcaru, „Despre condiţia teologiei sfântului Toma de Aquino în discursul universitar românesc“, în Analele Ştiinţifice ale Univ. “Al. I. Cuza – Teologie romano-catolică 4 (2009) 37-54.

2007

Ștefan Viorel Ghenea, „Conceptul de adevăr la Toma D’Aquino, între Aristotel
și M. Heidegger“, Analele Universității din Craiova. Seria Filosofie 20 (2/2007) 93-104.

2006

Alin Sebastian Tat, „L’entendement humain dans la Somme théologique de S. Thomas d’Aquin“, Studia theologica 4 (1, 2006) 53-63.

2005

Marin Bălan,  „Poate fi gândit Dumnezeu ca o fiinţă perfectă? Două variante medievale ale teologiei fiinţei perfecte: Anselm şi Thoma d’Aquino“, în Buletin Ştiinţific. Seria: Ştiinţe Socio-Umane (Universitatea din Piteşti), anul VIII (2005), Nr. 1 (13), pp. 7-24

Marian-Ilie Stroe, „O analiză asupra conceptului de fiinţă la Toma d’Aquino şi Martin Heidegger din perspectiva tezei «uitării fiinţei»“, Analele Universităţii din Craiova. Seria filosofie 15 (2005 No. 1) 85-96.

2004

Marin Bălan, „Thoma de Aquino despre modul de semnificare al numelor aplicate lui Dumnezeu“, Analele Universităţii. Filosofie 53 (2004 No. 1) 39-66.

Cornel Dârle, „Premise to Matters 60-62 of the Summa Theologica, Pars III, of St. Thomas Aquinas“, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Graeco-Catholica Varadiensis (2004, nr. 2).

2003

Alexander Baumgarten, „Les interprétations de la proposition 90 du Liber de causis données par Albert le Grand et Saint Thomas d’Aquin“, Chôra – Revue des Etudes Anciennes et Médiévales 1 (2003) 161-173,

Marin Bălan, „Două proiecte teologice de interes filosofic ale lui Thoma de Aquino“, Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie 52 (2003 No. 1) 57-78.

Ioan Scheau „Analiza conceptului de educaţie în opera De Magistro a lui Toma din Aquino”, Cultura creştină Blaj, serie nouă, anul VI, nr. 1-2, 2003.

2002

Cristian Ducu, „Conceptul de fericire în comentariul lui Thoma de Aquino la Etica nicomahică“, Analele Universităţii. Filosofie 51 (2002 No. 1) 27-42.

2001

Marin Bălan, „Thoma d’Aquino despre subiectul metafizicii“, Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie 50 (2001 No. 1) 3-34.

2000

Mariana Băluță-Skultéty, „Incertitudinea în cercetarea critică la Aristotel și la Toma de Aquino“, Studii și cercetări lingvistice 51 (2000, nr. 2) 289-293.

Andrei Bereschi, „Două surse neoplatonice ale sensului lui esse din distincția medievală dintre id quod est și esse“, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series philosophia 45 (2000 No. 2) 125-126.

Wilhelm Dancă, „Euharistia și Întruparea după Sfântul Toma de Aquino“, Dialog teologic 6 (2000) 211-220.

Alin Sebastian Tat, „Relaţia dintre filosofie şi teologie la Augustin şi Toma de Aquino“, Analele Universităţii Tibiscus. Seria Drept 9 (2000) 237-243.

1999

Ciprian Vălcan, „Thoma d’Aquino şi problema viziunii divine“, Altarul Banatului, nr. 1-3/1999, p. 64-68.

1998

Ciprian Vălcan, „Legea în gîndirea lui Thoma d’Aquino“, Analele Facultăţii de Drept 7 (1998) 272-280.

1997

Ciprian Vălcan, „Quelques remarques sur l’angélologie de Saint Thomas d’Aquin“, Caiete de filosofie 1997, 106-117.

1996

Marian George Panait, „Materia signata şi materia non signata în De ente et essentia a lui Toma din Aquino“, Revista de filosofie 43 (1996 No. 1-2) 9-20.

1994

Călin Candiescu, „Dubla adeverire ca argumentare dialectică în opera lui Toma din Aqiuno“, Revista de filosofie 41 (1994 No. 2) 109-124.

1992

Cornel Mihai Ionescu, „Complexul Icar“, în Viața românească 87 (nr. 6-7, iun-iul  1992) 142–147.

1989

Cornel Mihai Ionescu, „Claritas et radiance“, în Cahiers roumains d’études littéraires, nr. 3, 1989, 31–50.

1976

Liubomira Miroș, „Neotomismul şi problemele omului“, Revista de filozofie 23 (1976 No. 5) 623-628.

1973

Gheorghe Vlăduțescu, „Filozofie, ştiinţă şi teologie în neothomismul contemporan“, Forum: Ştiinţe sociale 5 (1973 No. 3) 98-108.

1972

Gheorghe Vlăduțescu, „De la Toma la Aeterni Patris“, Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie 21 (1972 No. 1) 127-136.

1970

Liubomira Miroș, „Éthique, métaphysique et religion dans la philosophie néo-thomiste“, Revue roumaine des sciences sociales. Série de philosophie et logique 14 (1970 No. 4) 335-345.

1969

Liubomira Miroș, „Etică, metafizică şi religie în filozofia neotomistă“, Revista de filozofie 16 (1969 No. 7) 845-854.

1967

Liubomira Miroș, „Unele consideraţii privind conceptul de natură umană în etica neotomistă“, Revista de filozofie 14 (1967 No. 5) 521-528.

1966

Gheorghe Vlăduțescu, „Neotomismul contemporan şi problematica epistemologică a ştiinţelor sociale“, Revista de filozofie 13 (1966 No. 2) 191-200.

1965

Grigore Drondoe, „Aspecte ale criticii filozofiei neotomiste în opera lui D. D. Roşca“, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series philosophia 10 (1965 No. 1) 47-54.

1960

Stela Cernea, „Neotomismul – filozofie a burgheziei reacţionare contemporane“, Cercetări filozofice 7 (1960 No. 1) 221-227.