Bibliografie tomistă românească

Antologii

2019

Diana Mite Colceriu – Daniela Măriucuţa (coord), Une archéologie des émotions: de Saint Augustin à William James, Editura Universității din București 2019, 298 pp.

2000

Despre unitatea intelectului. Fragmente sau tratate, ediţie bilingvă, traducere, note, tabel cronologic şi postfaţă de Alexander Baumgarten, IRI, București 2000, 372 pp. (ed. a II-a 2012).

1999

Despre eternitatea lumii. Fragmente sau tratate, ediţie bilingvă, traducere, note, tabel cronologic şi postfaţă de Alexander Baumgarten, IRI, București 1999, 320 pp. (ed. a II-a 2010; ed. a III-a 2012).