Bibliografie tomistă românească

Traduceri ale operelor lui Toma de Aquino

Summa theologiae:

Summa theologica, traducere coordonată de Alexander Baumgarten, Polirom, Iași, vol. Ⅰ 2009, vol. Ⅲ 2016.

Summa theologiae. Opere I. Despre Dumnezeu, traducere din limba latină de Gheorghe Sterpu și Paul Găleșanu. Studiu introductiv de Gheorghe Vlăduțescu, Editura Științifică, București 2000 (cuprinde Summa theologiae Ⅰ, qq. 1–26).

Despre Dumnezeu Treime, traducere Cristian Șoimușan (seria Doctor Angelicus 1), Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2004 (cuprinde Summa theologiae Ⅰ, qq. 27–36).

Quaestiones disputatae:

Despre adevăr: De veritate (Quaestiones disputatae de veritate, Quaestio I), traducere din limba latină, introducere şi note de Tereza-Brînduşa Palade, text bilingv latin-român, Colecția Surse scolastice, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2012, 156 pp.

Despre principiile naturii către fratele Silvestru: De principiis naturae ad fratrem Sylvestrum, traducere din limba latină de Valentin Doru Căstăian, note și comentarii de Alexander Baumgarten, cu un eseu despre problema analogiei ființei la Sfântul Toma din Aquino de Alin Tat. Text paralel în limbile română şi latină, Univers enciclopedic, București 2001, 120 pp.

Întrebări disputate despre suflet, traducere de Gabriel Chindea, Humanitas, București 2006, 408 pp.

De magistro, traducere de Mariana Băluță-Skultéty, ediție bilingvă, Colecția Phi, Humanitas, București 1994, 176 pp.

De ente et essentia:

Despre fiind şi esenţă, trad. de Eugen Munteanu, Polirom, Iaşi 1998.

Despre ființă și esență, traducere de Dan Negrescu, Paideia, București 1995.

De unitate intellectus:

Despre unitatea intelectului împotriva averroiştilor împreună cu fragmentele corespondente din Aristotel şi Siger din Brabant,  traducere din limba latină, note, tabel cronologic şi postfaţă de Alexander Baumgarten, Decalog, Satu Mare 1997, 136 pp.

De aeternitate mundi:

„Despre eternitatea lumii“, în: Despre eternitatea lumii. Fragmente sau tratate, traducere de Alexander Baumgarten, Editura IRI, București 1999.

De regno:

Despre guvernământ („De gubernatione”), ediție bilingvă, traducere de Andrei Bereschi, prefață de Peter Molnar, Editura Polirom, Iași 2005.

In Symbolum Apostolorum:

Expunere la simbolul apostolilor („Expositio in Symbolum Apostolorum”), ediție bilingvă, traducere și studiu de Wilhelm Dancă, Editura Polirom, Iași 2016.